Trailerzone Powered by Trendolizer

Cứ mặc anh [Official Trailer] [Lam Trường 9PM Live] #CMA

Trending story found on www.youtube.com


Lam Trường 9PM Live tập 9 - Cứ mặc anh Sáng tác: Smelod Hòa âm: Đoàn Minh Vũ director TÙNG PHAN producer VŨ MINH TIÊN d.o.p VÕ THANH TIỀN live recording NGUYỄN HOÀNG ANH mixing and mastering M'Acoustic Studio piano HOÀNG NHÃ drum BẢO HIẾU bass THANH HIỀN ĐĂNG KHOA keyboard NGUYỄN TUAN l DUY KHƯƠNG sax THIÊN THÀNH cam op ĐÌNH HUY l KATO HÀ props NGUYỄN THANH TUẤN lighting YOUNG MEDIA assistant producer CINDY YUCA l QUỲNH TRÂN supporter VŨ MINH TRÍ I THANH DUY post production NGUYỄN KIÊM PHONG l TƯỜNG THUẬN photoshoot producer TUẤN NGUYỄN 5AM...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments